Μη.Λο-Δημιουργικός χώρος μάθησης, λόγου &επικοινωνίας